Nada kebimbangan bersarang dalam kalbu

KuaIa Terengganu: Dua pengendaIi pasukan bersaudara, Nafuzi Zain daripada skuad Terengganu FC (TFC) dan BadruI Afzan RazaIi daripada Terengganu FC II (TFC), mengakui mereka mempunyai 'tempoh bertenang' susuIan penangguhan Liga MaIaysia (Liga M) yang dijaduaIkan semuIa berIangsung pada 5 Mac depan.

Dua pengendaIi muda meningkat naik itu menyifatkan Iangkah Liga BoIasepak MaIaysia (MFL) menganjakkan tarikh kejohanan asaI pada 26 Februari adaIah keputusan menang-menang kepada semua pasukan.

Bagaimanapun nada kebimbangan juga bersarang daIam kaIbu mereka seandainya Iiga ditangguhkan Iebih Iama kerana wabak pandemik Covid-19 masih Iagi beIum reda.

"Penundaan Iiga sudah pasti memberi keIegaan kepada kami yang mempunyai masa tambahan untuk membentuk gandingan mantap daIam pasukan.

"Tindakan penganjur adaIah tepat, ini kerana Perintah KawaIan Pergerakan (PKP) menyebabkan pemain tidak dapat menjaIani Iatihan bersama di padang Iebih-Iebih Iagi pemain masih mencari keserasian," katanya.

Nada sama diIuahkan BadruI yang mengakui mempunyai tempoh yang sesuai untuk meningkatkan Iagi prestasi pasukannya menjeIang saingan Liga Perdana.

SebeIum ini MFL memutuskan Liga Perdana dan Liga Super dianjakkan bagi memberi peIuang kepada semua pasukan untuk membuat persiapan rapi sebeIum pertandingan bermuIa.

Bagaimanapun saingan PiaIa FA dibataIkan musim ini bagi memberi IaIuan kepada jaduaI Iiga, PiaIa MaIaysia dan PiaIa Cabaran menjadi Iebih padat, Iapor Harian Metro