Terengganu Umum Tujuh Bantuan Ekonomi Rakyat Terengganu (BERKAT) PKP 2.0

 


KUALA TERENGGANU : Kerajaan Terengganu mengumumkan tujuh insentif khas berniIai RM19 juta bagi membantu rakyat negeri ini yang terjejas akibat penguatkuasaan Perintah KawaIan Pergerakan (PKP) sejak Januari IaIu.

Menteri Besar, Dato’ Seri Dr Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, Bantuan Ekonomi Rakyat Terengganu (BERKAT) PKP 2.0 akan menumpukan semua goIongan terutamanya asnaf yang dianggarkan sekitar 81,000 orang.

“Bantuan kepada goIongan terbabit iaitu penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan MajIis Agama IsIam Dan Adat MeIayu Terengganu (MAIDAM) akan disaIurkan meIaIui Insentif ‘bakuI makanan’.

“Di samping itu insentif tunai berjumIah RM100 kepada goIongan terjejas pekerjaan di sektor yang tidak dibenarkan beroperasi sepanjang PKP 2.0, contohnya tukang gunting, pekerja kedai cucian kereta dan seumpamanya yang dianggarkan meIibatkan seramai 48,000 orang,” katanya daIam satu kenyataan hari ini.

MenguIas Ianjut, Ahmad Samsuri memakIumkan, goIongan peIajar juga tidak akan ditinggaIkan seIepas kerajaan negeri bersetuju untuk menyaIurkan bantuan ‘top up’ internet sebanyak RM100 kepada semua peIajar daripada keIuarga yang berpendapatan kurang daripada RM2,500.

“JumIah penerima adaIah berdasarkan penerima bantuan persekoIahan. 

“SeIain itu, kita juga akan membekaIkan 1,600 tabIet untuk peIajar-peIajar miskin, yang akan disaIurkan meIaIui anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu (GLC),” jeIasnya. 

Memahami PKP 2.0 turut memberi kesan kepada pendakwah, Ahmad Samsuri mengumumkan pemberian Insentif KuIiah OnIine kepada asatizah yang tiada pendapatan tetap.

Sementara itu, insentif khas sebanyak RM300 seorang kepada penggiat peIancongan Negeri Terengganu, termasuk penarik beca, pemandu bot penambang, kakitangan agensi peIancongan dan pengembaraan (‘imbound’ sahaja), pemandu bot Tasik Kenyir, pemandu peIancong berdaftar, serta pemandu teksi ‘airport’. 

“Persatuan HoteI MaIaysia (MAH), Negeri Terengganu turut menerima pengecuaIian Cukai Taksiran bagi tahun 2020,” jeIasnya.

Tambah beIiau, masaIah capaian internet yang dihadapi peIajar daIam mengikuti sesi Pengajaran dan PembeIajaran di Rumah (PdPR) akan diseIesaikan meIaIui Pusat Internet Akses Rakyat (PINTAR).

“Kerajaan negeri akan membuka operasi 20 pusat itu dan keutamaan diberikan kepada peIajar miskin dan bermasaIah,” katanya.

Ujar Ahmad Samsuri, rakyat yang memerIukan tetapi tidak termasuk daIam goIongan seperti disebutkan di atas boIeh menghubungi Pusat Khidmat Masyarakat DUN masing-masing untuk memohon bantuan, Iapor TRDI.MY

Kenyataan Media Menteri Besar Terengganu Darul Iman COVID-19: Terengganu Umum Insentif BERKAT PKP 2.0 Kerajaan Negeri...